2020

Spotkanie Noworoczne w NowyStyl Group z prezentacją Startup młodych inżynierów VPI-SIP