2019

Spotkanie z Ministrem finansów NRW w kancelarii TIGGES

Walne Zebranie Członków VPI-SIP

Swiatowy Zjazd Inżynierów Polskich w Krakowie

Parlament NRW - Jazz-Rally z OBARA Band (PL)

Dzien Francuski w Duesseldorfie