2018

Walne Zebranie Członków VPI-SIP

Przygotowania do IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie – 2019

Concordia - Zjazd założycielski Parlamentu Organizacji Polonijnej

Ekskursja gospodarczo-inżynierska do Olsztyna