2018

Walne Zebranie Członków VPI-SIP

Przygotowania do IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie – 2019